Det norske menneskerettighetsfond

30 år med direkte støtte til menneskerettighetsforkjempere

Bilde

Oslo som Pusteromsby for menneskerettighetsforkjempere: HØSTEN 2023

Høsten 2023 hadde Pusteromsby-programmet sin andre runde med gjester. Noen inntrykk fra oppholdet finner du i denne artikkelen.

Les mer »
Bilde

Brev til Utenriksdepartementet: Stans finansiell struping av israelske og palestinske menneskerettighetsorganisasjoner

I et åpent brev til Utenriksdepartementet ved utenriksminister Espen Barth Eide ber Menneskerettighetsfondet, Raftostiftelsen, Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Human Rights House Foundation og SAIH norske myndigheter om å aktivt jobbe for at land som fryser støtten til menneskerettslig arbeid i Israel og Palestina reverserer beslutningen. Les hele brevet her:

Les mer »
Bilde

Kronikk: Fem råd for en vellykket bistandsreform

Norad må erkjenne at det kan være en reell interessekonflikt mellom langsiktige utviklingsprosjekter med gode intensjoner og støtte til menneskerettighetsforsvarere som myndigheter ser på som brysomme, skriver fem MR-organisasjoner i et åpent brev til UD og Norad.

Les mer »

Støtt menneskerettighetsforkjempere!

Vipps ditt bidrag til #562372.

Les mer
Bilde

Oslo som Pusteromsby

Menneskerettighetsfondet fungerer som sekretariat for Pusteromsby - et program som tilbyr midlertidig opphold i Norge for menneskerettighetsforkjempere som trenger et pusterom fra en stressende eller farlig hverdag. Pusteromsby er et pilotprosjekt i 2023 og 2024 med forankring i norsk sivilsamfunn. Prosjektet ble startet av fem norske organisasjoner: Amnesty International Norge, Human Rights House Foundation, Den norske Helsingforskomité, Raftostiftelsen og Menneskerettighetsfondet (NHRF).

Les mer
Bilde

Fondets landkontor i Colombia

Vi i Det norske menneskerettighetsfond er glade for å kunne presentere at landkontoret vårt i Colombia har åpnet! Fondet har økt sin støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i Colombia gjennom en ny avtale med Den norske ambassaden i Bogotá. Våren 2020 åpnet Fondets Colombiakontor, som har gjort det mulig for oss å bedre følge opp støttemottakere i landet, og å kunne sikre en målrettet, tilpasset kapasitetsbygging.

Les mer

Intervju med en afghansk menneskerettighetsforkjemper

Menneskerettighetsforkjemper Horia Mosadiq fra Afghanistan snakker om situasjonen i Afghanistan i lys av utviklingen i landet sommeren og høsten 2021, og hva som gir hun håp for framtiden.

Video: Jubileum for Beijing-erklæringen og FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325

I 2020 var det 25 år siden Beijing-erklæringen og 20 år siden FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 ble vedtatt. Det norske menneskerettighetsfond er stolt over å støtte så mange fredsbyggende kvinner, som jobber hardt for sine og andres rettigheter!