Det norske menneskerettighetsfond (NHRF) er en norsk sivilsamfunnsorganisasjon som står i spissen for å fremme og beskytte de universelle menneskerettighetene.

Fondet har som mål å være en fleksibel, modig og global aktør som gir direkte støtte til lokale organisasjoner som arbeider for rettighetene til utsatte og marginaliserte grupper og individer. I mange tilfeller støtter NHRF berørte lokalsamfunn slik at de selv kan mobilisere og ta ledelsen i kampen for egne rettigheter. 

Menneskerettighetene er i dag under press. Til tross for omfattende ratifisering av internasjonale konvensjoner de siste tre tiårene, er implementeringen av viktige menneskerettighetskonvensjoner svak i mange land. I denne konteksten spiller lokale menneskerettighetsorganisasjoner en uunnværlig rolle som pådrivere og overvåkere. 

Støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner bidrar til å mobilisere grupper som er påvirket av menneskerettighetsbrudd og å styrke deres kamp for rettferdighet. Dette kan bidra til økt respekt for menneskerettighetene til utsatte og marginaliserte individer og grupper, og fremme en lokalt forankret, demokratisk og bærekraftig samfunnsendring.