HVEM VI ER

Det norske menneskerettighetsfond

NHRFs mandat er til å fremme og beskytte menneskerettighetene gjennom støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner

Visjon og mål

Det norske menneskerettighetsfond (NHRF) står i spissen for å fremme og beskytte menneskerettighetene internasjonalt, gjennom direkte støtte til organisasjoner som jobber der hvor menneskerettighetsbrudd skjer (frontlinjeorganisasjoner).

Les mer

Strategi

Fondets overordnede målsetning for strategiperioden 2021-2025 er økt respekt for menneskrettigherene til utsatte og marginaliserte individer og grupper gjennom støtte til lokale menneskerettighetsorganisasjoner.

LES MER

Historie

Det norske menneskerettighetsfond ble opprettet i 1988 av private norske organisasjoner for å fremme respekten for og overholdelsen av menneskerettighetene internasjonalt.

Les mer Fondets struktur